Double

Double vector

Vektorn av typen double lagrar numeriska värden; små värden, stora värden, negativa värden och positiva värden. Siffrorna kan ha decimaler. R sparar de flesta numeriska vektorer som doubles.

my_numbers <- c(1, 2, 3)
is.double(my_numbers)
[1] TRUE
your_numbers <- c(1.1, 2.2, 3.3, 4)
is.double(your_numbers)
[1] TRUE

Även om objektet my_numbers innehåller ett heltal (4), så kommer R att spara objektet som en double, vilket vi kan kontrollera:

is.double(my_numbers)
[1] TRUE
is.integer(my_numbers)
[1] FALSE

Double = numeriskt värde

En double är alltid ett numeriskt värde!