Heltal (integer)

Heltal (integer vector)

Vektorer av typen integer lagrar heltal. Ett heltal är ett numeriskt värde utan decimaler. I R behöver du sällan heltal eftersom en double kan innehålla samma information; så du kan alltid använda double istället för heltal och de flesta R-funktioner kommer att göra detta automatiskt åt dig. Om du ändå vill spara en vektor som ett heltal så måste du lägga till bokstaven L i alla heltal, enligt följande:

int <- c(1L, 5L, 3L, 10L)
is.integer(int)
[1] TRUE

Om du utelämnar L, så kommer R att spara vektorn som en double.

int <- c(1, 5, 3, 10)
is.integer(int)
## [1] FALSE
is.numeric(int)
## [1] TRUE

Att ha olika typer av vektorer är mycket användbart. Olika vektorer används för olika ändamål. Matematiska operationer är endast möjliga för numeriska vektorer. Vi demonstrerar detta genom att använda funktionen mean() , som beräknar det matematiska medelvärdet för en serie numeriska värden:

my_values <- c(5, 10, 15, 20)
my_mean <- mean(my_values)
my_mean
[1] 12.5

Visste du att vi kunde ha sparat en rad genom att omsluta funktionen c() med funktionen mean()? I R kan funktioner innehålla funktioner! Exempel följer:

my_mean <- mean(c(5, 10, 15, 20))
my_mean
[1] 12.5