Introduktion till Data Science med Python

· juni 24, 2018

I denna introduktionskurs får du lära dig hur man använder Python för att genomföra beräkningar och analyser av data. Detta är ett område som växer explosionsartat och Python erbjuder ett fantastiskt bibliotek för data science. Kursen skall ses som en introduktion till ämnet. Undervisningen inbegriper grundbultarna i hur man hanterar mjukvaran samt programmering i Python. Även om fokus är på data science så ombesörjs även generella aspekter av programmering i Python.

5/5 (1 Review)
För alla

Kurs Inkluderar

  • 9 Avsnitt