Om Science

Välkommen

Denna sida finns för att doktorander och forskare skall få utbildningsmaterial och vägledning inom data science och AI. Syftet är att hjälpa forskare och doktorander. Allt material är kostnadsfritt för alla, för alltid. Materialet får inte kopieras utan tillåtelse. Om du vill publicera ditt material är du välkommen att skicka in det.