Villkor, kakor & sånt

Välkommen till Science.nu

Science.nu drivs av forskare vid svenska universitet och tjänsten riktar sig till studenter, forskare och doktorander som vill förkovra sig i data science.

Informationen på sidan är avsedd för professionella och studerande inom relevanta utbildningar. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras är användbar och korrekt.

Allt innehåll på Science.nu är tillgängligt kostnadsfritt.

Författarna äger rättigheterna till text och bild, såvida inte annat anges i direkt anslutning till text och bild. Du har inte rätt att kopiera, sprida eller sälja informationen utan skriftligt samtycke från författarna.


Om cookies (kakor)

På Science tillhandahålls facklitteratur och kurslitteratur. Materialet, medlemskapet samt övriga verktyg och tjänster som tillhandahålls på Science är i hög grad avhängigt av cookies (kakor) för att fungera optimalt.

1. Cookies

1.1 På Science.nu används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

1.2 Det finns två typer av cookies. Permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Härutöver finns även så kallade sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

1.3 Science använder cookies för att fungera optimalt, för att föra statistik, optimera leverans av erbjudanden, tjänster samt för att möjliggöra annonsering.

1.4 Science innehåller även cookies från tredje part som noterar ditt besök till hemsidan för att möjliggöra annonsering på andra hemsidor.

1.5 Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom cookies.

1.6 Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.

1.7 Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

1.8 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).