Boken om R

Boken om R - Version två komma noll

Denna boken var främst avsedd för att påskynda upplärning av doktorander och forskare. Första utgåvan publicerades här på Science år 2020 tillsammans med Jake Vanderplas bok The Data Science Handbook. Boken har under 2021 och 2022 utökats med kapitlen Learning, Visualisering och R-markdown. Allt innehåll är sammanslaget till Boken om R. Jake Vanderplas bok Data science Handbook har tagits bort från då innehållet finns tillgängligt via författarens egen webbplats. Alla konton som skapades innan juni 2022 har raderats. Skapa ett nytt konto vid behov.