Är du klinisk forskare? Gör vår enkät och få ett kostnadsfritt konto.

Lilla forskarskolan online

Forskning och analys med R & Python

För forskare, doktorander & analytiker

Välkommen till Lilla Forskarskolan

Denna e-kurs var ursprungligen avsedd för att påskynda upplärning av doktorander och forskare i en forskargrupp på Sahlgrenska Akademin. Första versionen publicerades år 2021. E-boken har under 2023 och 2024 utökats och utgör nu en användbar resurs för forskare som vill lära sig analysera data med modern mjukvara och sofistikerade metoder. Syftet med denna e-bok är att ge studenter, doktorander och forskare de färdigheter som behövs för att självständigt analysera och presentera data. Utbildningsmaterialet expanderas fortlöpande.

				
					x <- R
y <- är
z <- Fantastiskt
print(x, y, z)
----------------------
R är fantastiskt
				
			

Författarna

Aidin Rawshani, MD, PhD

Aidin Rawshani är verksam vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Araz Rawshani, Docent, MD

Araz Rawshani är verksam vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.

Från medelvärden till machine learning.

Denna boken var främst avsedd för att påskynda upplärning av doktorander och forskare. Detta är den tredje versionen, vilken utrustats med kapitlen Learning, Visualisering,  R Markdown och Shiny.

Jake Vanderplas bok ”Data science Handbook” är numera borttagen från Science då innehållet finns tillgängligt via författarens egen webbplats.

R. Det är enkelt.

Hantering och analys av data har blivit en integrerad del av de flesta analytiska yrken. Datavetenskap (data science) har exploderat de senaste åren, så till vida att studenter och yrkesverksamma inom alla områden fortlöpande utsätts för data science eller dess implikationer. Numera är mjukvara och det teoretiska fundamentet tillgängligt för alla. Mjukvaran är kraftfull men enkel att använda. Detta har gjort det möjligt för vem som helst att lära sig analysera data.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är numera verkligt. Självkörande bilar, datorer som tolkar röntgenbilder, diagnostiserar sjukdomar, översätter text, spelar schack och köper aktier. Den explosionsartade utvecklingen av AI har framtvingat en definition av human förmåga. I allt fler sammanhang kan nämligen datorers förmåga jämföras med vår egen. Faktum är att i många sammanhang är datorns förmåga numera superhuman, vilket betyder att den överglänser människan. Med en skräckblandad förtjusning kan vi konstatera att vi, på ett par årtionden, skapat teknologi som överglänser några av våra mest fascinerande och värdefulla förmågor. Det är tveklöst att AI kommer överta allt fler uppgifter som tidigare krävt human förmåga. Ytterst få områden kommer undkomma AI. Vi står därmed inför en revolution som sannolikt blir mer omvälvande än industrialiseringen. Medan industrialiseringen primärt ersatte manuellt arbete så har AI potential att ersätta alla former av arbete, även uppgifter som normalt kräver en professors kunskap och erfarenhet.