Enkät för klinisk forskning

Enkät om klinisk forskning

Enkäten är anonym. Inga uppgifter sparas om dig. Enkäten tar cirka 2 minuter att besvara.

Forskningsenkät
  • Start
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Klar
0% färdig
1 of 6
Din erfarenhet
Har din forskning ändrat kliniskt omhändertagande av patienterna?
Vad tycker du om peer-review processen?
Är du peer-reviewer med jämna mellanrum?