Boken om R Forums R och Rstudio Mörkt tema som Visual Studio Code Reply To: Mörkt tema som Visual Studio Code

 • Aidin Rawshani, MD, PhD

  Administrator
  januari 9, 2023 at 9:54 e m

  Du kan ändra tema med följande menval:

  Tools -> Global Options -> Appearance och där välja tema under Editor theme.

  Alternativet är att du installerar ett tema som är en kopia av VS Code genom följande kommandon:

  install.packages("remotes")
  remotes::install_github("anthonynorth/rscodeio")
  rscodeio::install_theme()

  Då borde ett mörkt tema aktiveras direkt i Rstudio. Du kan läsa mer om det här: https://github.com/anthonynorth/rscodeio