Kurs i R (programmering och analys)

Kurs i R

Denna kurs i R är avsedd för forskare, analytiker, doktorander och statistiker som vill lära sig att använda R för att utföra sofistikerade analyser och skapa effektiva rapporter. Kursen ger en komplett introduktion till R, från grunderna till mer avancerade koncept, och kräver ingen tidigare erfarenhet av programmet. Hela kursen ges som en e-kurs med e-bok och videoföreläsningar.

E-boken innehåller alla grundläggande koncept som hur man installerar och konfigurerar R, hur man hanterar data, hur man använder olika verktyg och paket i R, samt hur man skapar grafer och visualiseringar. Därefter avanceras nivån till mer avancerade koncept som statistisk modellering, datamining, och maskininlärning (machine learning) med hjälp av R.

Kursen utgörs av en kombination av teoretiska kapitel, programmering och övningar. Kursen finns endast här på Science. Efter avslutad kurs kommer du att ha fått en bra förståelse för R och dess möjligheter för att utföra moderna analyser och skapa rapporter.

Exempel på paket och fun

  1. tidyverse: Det här är ett samling av paket som erbjuder en enhetlig och intuitiv syntax för data manipulation, data cleaning och visualisering. Paketen i tidyverse är utvecklade för att arbeta bra tillsammans och gör det lättare att skapa snygga och informativa grafer, samt hantera och transformera data. Paketen i tidyverse inkluderar ggplot2, dplyr, tidyr, purrr, lubridate, m fl.
  2. ggplot2: Det här är ett av de viktigaste paketen i R för att skapa estetiskt tilltalande och informativa grafer. ggplot2 bygger på Grammar of Graphics-konceptet, vilket gör det lätt att skapa komplexa grafer med enkla kommandon.
  3. tidymodels: Det här är ett paket som innehåller ett antal paket för att hjälpa till att skapa och utvärdera prediktionsmodeller med R. Paketen i tidymodels inkluderar parsnip, broom, dials, och yardstick. De gör det lätt att skapa och jämföra modeller, samt att presentera modellresultaten på ett lättförståeligt sätt.