Avsnitt 1 av 0
Startad

R-projekt

Skapa och använda projekt i R

Om du inte är försiktig kan dina dataanalyser bli en explosion av datafiler, R-skript, ggplottgrafer och slutrapporter. Varje projekt utvecklas och muterar på sitt eget sätt och att hålla alla filer i samband med ett projekt organiserat tillsammans är en klok praxis. Det är faktiskt så klokt att RStudio har inbyggt stöd för att hantera dina projekt. Denna inbyggda kapacitet kallas... vänta på det... RStudio projekt. RStudio projekt gör det enkelt att dela upp ditt arbete i flera sammanhang, var och en med sin egen arbetskatalog, arbetsyta, historik och källdokument.

Skapa R projekt

RStudio projekt är associerade med R arbetar kataloger. Du kan skapa ett RStudio-projekt:

 • I en ny katalog
 • I en befintlig katalog där du redan har R-kod och Data
 • Genom att klona en versionskontroll (Git eller Subversion) -databas

genom att välja File » New Project och fullfölja följande process:

Vad är skillnaden?

När ett nytt projekt skapas RStudio:

 1. Skapar en projektfil (med filändelsen .Rproj) i projektkatalogen. Filen innehåller olika projektalternativ (diskuteras nedan) och kan också användas som en genväg för att öppna projektet direkt från FileSystem.
 2. Skapar en dold katalog (kallad .rproj.user) där projektspecifika temporära filer (t.ex. automatiskt sparade källdokument, fönsterstatus osv.) lagras. Denna katalog läggs också automatiskt till i .Rbuildignore, .gitignore, etc. om det behövs.
 3. Laddar projektet i RStudio och visa dess namn i verktygsfältet Projekt (som ligger längst till höger i huvudverktygsfältet)

När ett projekt öppnas (Arkiv » Öppna projekt eller genom att klicka på filen .Rproj direkt för projektet):

 • En ny R-session startas
 • Filen .RProfile i projektets huvudkatalog hämtas av R.
 • Filen .RData i projektets huvudkatalog laddas (om det finns någon)
 • Historiken för projektet laddas in i historikpanelen.
 • Arbetskatalogen är inställd på projektets katalog.
 • Tidigare redigerade källdokument är återställas till editorns tabs.
 • Other RStudio inställningar återställs till där de var sista gången projektet stängdes

När du skriver och kör kod i projektet sparas alla uppdateringar och utgångar som skapas i projektkatalogen. Och när du stänger av projektet sparas filerna .rData och .Rhistory (om dessa alternativ är markerade i de globala alternativen) och listan med dokument med öppen källkod sparas så att de kan återställas nästa gång du öppnar projektet.

Det finns ytterligare projektalternativ du kan välja mellan för att anpassa projektet på Tools » Project Options. Dessa projektalternativ är åsidosättningar för befintliga globala alternativ. Om du vill ärva standardbeteendet för ett projekt kan du ange (Standard) som alternativvärde.