Terminologi och begrepp inom klinisk forskning, metodik och statistik

Föreläsning om begrepp och termer inom medicinsk forskning