Villkor & Privacy Policy

Välkommen till Science.nu

De allmänna villkor som deklareras nedan är de villkor som gäller för användning av tjänsten på ww.Science.nu. På www.Science.nu tillhandahålls utbildningsmaterial. Utbildningen – som huvudsakligen tar sig form i bild och text – benämns hädanefter "Science.nu". De villkor som anges nedan utgör "Allmänna villkor".

1. Medlemsskap

1.1. På Science.nu erbjuds en tjänst där du kan få utbildning (huvudsakligen i text och bild) i diverse forskningsrelaterade änen.

1.2 För att nyttja Tjänsten behöver du ett medlemskap. Medlemskapet kräver att du betalar en avgift, anger e-postadress, namn, adress och yrke.

1.3 Informationen på Science.nu är avsedd för professionella och studerande. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras på Science.nu är korrekt.

1.4 Medlemsskapets är en prenumeration som förnyas årligen. Förnyelsen sker automatiskt varje år. Prenumerationen förnyas automatiskt tills du avslutar prenumerationen. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att trycka på "Avsluta prenumeration" på "Mitt konto". Om Du avslutar prenumerationen innan den utlöpt har Du ändå tillgång till allt material under återstoden av prenumerationsperioden.

2. Betalning

2.1 Priser för användning av tjänsten framgår alltid på beställningssidan. Alla priser visas inklusive svensk mervärdesskatt. Öppet köp gäller i 14 dagar.

3. Rättigheter

3.1 Som medlem har du rätt att personligen använda utbildningen på Science.nu. Du får inte använda innehållet på Science.nu för kommersiellt bruk och dina inloggningsuppgifter får inte delas med andra.

3.2 Författarna till utbildningsmaterialet på Science.nu äger rättigheterna till text och bild, såvida inte annat anges i direkt anslutning till text och bild. Du har inte rätt att kopiera eller sprida innehållet utan författarnas skriftliga samtycke.

4. Reklamation

4.1 Om du anser att Science.nu inte fungerar så skall du reklamera ditt köp inom 14 dagar.

5. Behandling av personuppgifter & nya dataskyddsförordningen (GDPR)

5.1 Vilka personuppgifter sparar vi? Vi sparar din e-postadress, förnamn, efternamn, arbetsplats (frivilligt) och sysselsättning (frivilligt) när du registrerar dig. Därutöver registrerar vi din IP-adress för Din och vår säkerhet. IP-adressen kan användas för att (1) ifrågasätta huruvida du efterlever villkoret om att inte dela dina inloggningsuppgifter med tredje part, eller (2) för att bedöma huruvida någon obehörig har tagit sig in på ditt konto. Vi sparar aldrig dina betaluppgifter på våra servrar. Däremot sparas betaluppgifterna hos leverantören (Stripe, PayPayl). För Dig som är prenumerant är detta obligatoriskt så länge Din prenumeration är aktiv. Du som avslutat Din prenumeration kan likaledes få uppgifterna raderade utan motivering. Härutöver kommer Dina personuppgifter aldrig ges till tredje part.

5.2 Nyhetsbrev Tjänsten inkluderar utskick av ett nyhetsbrev max 30 gånger per år. Detta nyhetsbrev innehåller primärt utbildningsmaterial från Science.nu. Vi använder nyhetsbrevet för att skicka e-post till den som är medlem på Science.nu eller till de som prenumererar på nyhetsbrevet. Således är nyhetsbrevet en del av vår utbildningstjänst. Vi fortsätter att skicka utbildningsmaterial till Dig även om Du avslutar Din prenumeration men du kan när som helst gå ur nyhetsbrevet om du inte längre vill ha utbildningsmaterial till Din e-postadress. Nyhetsbrevet kan innehålla information om tjänster/erbjudanden från tredje part.

5.3 Du kan begära att vi raderar alla uppgifter som vi sparat för Dig. Vi raderar uppgifterna inom 48 timmar.

7. Avsluta medlemsskap

7.1 Om du önskar radera ditt användarkonto ber vi dig att skicka en begäran till oss på hej[at]Science.nu.

8. Sekretess

8.1 Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

9. Övrigt

9.1 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor. Du får en notifikation om sådana ändringar 30 dagar innan de implementeras, varvid du har möjlighet att avsluta ditt medlemskap.

Reklamationer

Du har rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).
Epost: arn@arn.se

Uppdaterad 2022-12-28.