Boken om R Forums R och Rstudio Spara filer i R

Tagged: 

 • Spara filer i R

  Posted by Josefine Swedberg on januari 19, 2023 at 7:50 f m

  Hur sparar jag filer i R? Jag behöver spara både data frames, figurer och modellobjekt som jag skapar. Jag vet att jag borde köra om scriptet varje gång för att återskapa filerna men vissa filer är väldigt stora och tar lång tid att generera, varför jag vill spara dem.

  Aidin Rawshani, MD, PhD replied 4 months, 1 week ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Aidin Rawshani, MD, PhD

  Administrator
  januari 19, 2023 at 10:45 e m

  Det finns tre sätt att spara objekt i R.

  1. Spara hela din workspace. När du startar om R laddar du sedan din workspace i samma meny. Klicka här för instruktioner.

  2. Använd funktionen save() och load().

  Exempel:

  # Spara objektet
  save(my_object, file="my_objekt.Rda")
  
  # Ladda objektet
  load("my_objekt.Rda")

  Nackdelen med save() och load() är att när filerna laddas så kommer de skapas med deras ursprungliga namn, vilket kan innebär att de skriver över existerande objekt i din workspace.

  3. Använd funktionen saveRDS() och readRDS().

  Med readRDS() skriver du inte över existerande objekt, utan du specificerar objektets namn, enligt följande:

  # Spara objektet
  saveRDS(my_object, file="my_objekt.Rda")
  # Ladda och välj namn på objektet.
  my_object <- readRDS(file="my_objekt.Rda")