Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Spara och ladda objekt

13.0.1 Var ser jag mina objekt i R?

Alla objekt som du skapat eller importerat visas i rutan Environment, som visas i Figur 13.1.

Figur 13.1: Alla dina objekt finns i rutan Environment.

13.0.2 Spara hela din Workspace (samtliga objekt)

Du kan spara samtliga objekt i din miljö genom att trycka på ikonen Spara i Environment (Figur 13.2):

Figur 13.2: Spara alla objekt i din Environment.

Du kan också göra det med ett kommando, som följer:

R
save.image("MinStudie.RData")

13.1 Ladda (aktivera) din workspace

När du startar R nästa gång och vill ladda hela din workspace gör du det med Öppna-ikonen, som visas i Figur 13.3):

Figur 13.3: Öppna en tidigare sparad miljö (Environment).

Du kan också ladda hela miljön med ett kommando, som följer:

R
load.image("MinStudie.RData")

13.1.1 Spara enskilda objekt

Enskilda objekt sparas med funktionen saveRDS(). För att spara objektet Mitt_Objekt (som kan vara en data frame, ett modellresultat, en vektor eller vilket annat objekt som helst i R) skriver du kommandot:

R
test <- rnorm(10)
saveRDS(object=test, file = "Mitt_Objekt.rds")

13.2 Ladda (importera) enskilda objekt

Du läser sedan in objektet med funktionen readRDS(). Observera att när du läser in filen med readRDS() måste du skicka det till ett nytt objekt, som följer:

R
Mitt_Objekt_2 <- readRDS("Mitt_Objekt.rds")