Boken om R Forums R och Rstudio Spara filer i R Reply To: Spara filer i R

 • Aidin Rawshani, MD, PhD

  Administrator
  januari 19, 2023 at 10:45 e m

  Det finns tre sätt att spara objekt i R.

  1. Spara hela din workspace. När du startar om R laddar du sedan din workspace i samma meny. Klicka här för instruktioner.

  2. Använd funktionen save() och load().

  Exempel:

  # Spara objektet
  save(my_object, file="my_objekt.Rda")
  
  # Ladda objektet
  load("my_objekt.Rda")

  Nackdelen med save() och load() är att när filerna laddas så kommer de skapas med deras ursprungliga namn, vilket kan innebär att de skriver över existerande objekt i din workspace.

  3. Använd funktionen saveRDS() och readRDS().

  Med readRDS() skriver du inte över existerande objekt, utan du specificerar objektets namn, enligt följande:

  # Spara objektet
  saveRDS(my_object, file="my_objekt.Rda")
  # Ladda och välj namn på objektet.
  my_object <- readRDS(file="my_objekt.Rda")