Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Absolut risk (AR)

Absolut risk är ett mått som används för att kvantifiera sannolikheten för att en person kommer att drabbas av en sjukdom eller tillstånd under en specifik tidsperiod. Absolut risk uttrycks vanligtvis som en procentandel, såsom procentandelen personer som kommer att drabbas av en viss sjukdom under en viss tidsperiod.

Absolut risk används för att kvantifiera hur många som drabbas av en sjukdom eller ett tillstånd, samt för att jämföra risk mellan olika grupper, eller för att undersöka förändringar i risk över tid.

För att beräkna absolut risk behöver man känna till antalet personer inom en population som drabbas av en viss sjukdom under en specifik tidsperiod, samt storleken på population. Formeln för absolut risk är som följer:

Absolut risk = (Antal personer med sjukdom / Befolkningsstorlek) * 100

Exempel: Om 1 personer drabbas av en viss sjukdom inom en befolkning på 100 personer under ett år, är absolut risken för att drabbas av sjukdom 1%.

Relativ risk (RR)

Relativ risk är ett mått som används för att jämföra risken för att drabbas av en sjukdom eller ett tillstånd för individer i en grupp jämfört med individer i en annan grupp. Relativ risk uttrycks vanligtvis som en kvot. Relativ risk används för att jämföra sannolikheten för sjukdom mellan två olika grupper. Dessa grupper kan exempelvis utgöras av olika grupper i befolkningen, olika behandlingsgrupper, åldersgrupper eller olika grupper baserat på en biomarkör.

För att beräkna relativ risk behöver man känna till antalet personer inom varje grupp som drabbas av en viss sjukdom under en specifik tidsperiod, samt storleken på varje grupp. Formeln för relativ risk är:

Relativ risk = (Absolut risk för grupp 1 / Absolut risk för grupp 2)

Om vi vill jämföra sannolikheten för att drabbas av diabetes i två olika befolkningsgrupper, kan vi samla in data om antalet personer med diabetes i varje grupp och gruppernas storlek. Antag att vi har följande data:

Grupp 1: 200 personer med diabetes, 10000 personer i gruppen.
Grupp 2: 50 personer med diabetes, 5000 personer i gruppen

För att beräkna absolut risk för grupp 1 använder vi formeln:

Absolut risk för grupp 1 = (200 / 10 000) * 100 = 2%

För att beräkna absolut risk för grupp 2 använder vi formeln:

Absolut risk för grupp 2 = (50 / 5 000) * 100 = 1%

För att beräkna relativ risk jämfört med grupp 1 kan vi använda formeln:

Relativ risk för grupp 1 jämfört med grupp 2: 2%/1% = 2

Det innebär att den relativa risken för grupp 1 är 2 (dvs dubbelt så hög), jämfört med grupp 2.