Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

I detta kapitel används data från Right Heart Catetherization (RHC) för att demonstrera funktioner för att tabellera data. Du kan ladda ner data med följande kommando:

R
rhc <- read.csv("https://hbiostat.org/data/repo/rhc.csv", header = TRUE)

Funktioner i base R

Base R är grundinstallationen utan några tilläggspaket. Den mest använda funktionen för tabeller i base R är table().

En enskild kategorisk variabel kan tabelleras med funktionen table():

R
table(rhc$sex)
Resultat
Female  Male 
 2543  3192 

En korstabell skapas som följer:

R
table(rhc$sex, rhc$death)
Resultat
      No Yes
 Female 919 1624
 Male  1094 2098

Notera att första argumentet (sex) hamnar som rader och andra argumentet (death) blir kolumner i korstabellen.

Vi kan göra en korstabell stratifierad på en tredje variabel. För att stratifiera föregående tabell på variabeln ca (cancer) skriver vi som föjer:

R
table(rhc$sex, rhc$death, rhc$ca)
Resultat
ca = Metastatic

      No Yes
 Female  24 175
 Male   12 173

ca = No

      No Yes
 Female 798 1151
 Male  960 1470

ca = Yes

      No Yes
 Female  97 298
 Male  122 455

Tabellering med tilläggspaket

Paketen janitor, dplyr, gtsummary, crosstable och rstatix innehåller kraftfulla funktioner för att skapa deskriptiva tabeller. Installera paketen med följande kommando:

R
install.packages(c("rstatix", "janitor", "gtsummary", "crosstable"))

Rstatix

Med funktionen get_summary_stats() genererar vi deskriptiva data för utvalda variabler. I nedanstående exempel väljer vi variablerna age, aps1, urin1, adld3p, paco21 och ph1:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


R
# A tibble: 6 × 13
variable n   min max median q1   q3   iqr   mad   mean  sd  se   ci
adld3p  1439 0  7  0   0    2    2    0    1.18  1.82 0.048 0.094
age    5735 18.0 102. 64.0  50.1  73.9  23.8  17.0   61.4  16.7 0.22  0.432
aps1   5735 3  147 54   41   67   26   19.3   54.7  20.0 0.264 0.517
paco21  5735 1  156 37   31   42   11   8.90   38.7  13.2 0.174 0.341
ph1    5735 6.58 7.77 7.4  7.34  7.46  0.12  0.089  7.39  0.11 0.001 0.003
urin1   2707 0  9000 1927  1110  2955  1845  1357.  2192.  1525. 29.3  57.5 

Argumentet type har ovan specificerats till type="full", vilket resulterar i ovanstående parametrar. Argumentet har följande alternativ: "full", "common", "robust", "five_number", "mean_sd", "mean_se", "mean_ci", "median_iqr", "median_mad", "quantile", "mean", "median", "min", "max".

Janitor

Med janitor kan flexibla tabeller skapas. Vi börjar med en beskrivning av variabeln cat1 (sjukdomskategori):
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
       cat1  n   percent
        ARF 2490 0.434176112
        CHF 456 0.079511770
     Cirrhosis 224 0.039058413
   Colon Cancer  7 0.001220575
       Coma 436 0.076024412
       COPD 457 0.079686138
    Lung Cancer  39 0.006800349
 MOSF w/Malignancy 399 0.069572799
   MOSF w/Sepsis 1227 0.213949433

Därefter lägger vi till variabeln sex, vilket resulterar i en korstabell:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
       cat1 Female Male
        ARF  1108 1382
        CHF  143 313
     Cirrhosis   81 143
   Colon Cancer   5  2
       Coma  230 206
       COPD  208 249
    Lung Cancer   12  27
 MOSF w/Malignancy  190 209
   MOSF w/Sepsis  566 661

Med janitors "adorn"-funktioner kan vi lägga till ytterligare information i tabellerna. Adorn funktioner kan kombineras. De är som följer:

Funktionens namnFunktion
adorn_totals()Lägger till total.
Har argumentet where = som kan vara “row”, “col”, eller “both”.
adorn_percentages()Konverterar antal till proportioner. Har argumentet denominator = “row”, “col”, eller “all”.
adorn_pct_formatting()Konverterar proportioner till procent.
adorn_rounding()Avrundar decimalerna i proportioner.
adorn_ns()Lägger till antal i en tabell med proportioner eller procent.
adorn_title()Lägger till en rubrik på raderna och kolumnerna i korstabellen.

Vi skapar du en korstabell med procentsiffror:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
       cat1 Female Male Total
        ARF 44.5% 55.5% 100.0%
        CHF 31.4% 68.6% 100.0%
     Cirrhosis 36.2% 63.8% 100.0%
   Colon Cancer 71.4% 28.6% 100.0%
       Coma 52.8% 47.2% 100.0%
       COPD 45.5% 54.5% 100.0%
    Lung Cancer 30.8% 69.2% 100.0%
 MOSF w/Malignancy 47.6% 52.4% 100.0%
   MOSF w/Sepsis 46.1% 53.9% 100.0%
       Total 44.3% 55.7% 100.0%

Vi adderar nu antalet i tillägg till procentsiffror:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
               Kön       
      Sjukdom    Female     Male
        ARF 1108 (43.6%) 1382 (43.3%)
        CHF 143  (5.6%) 313  (9.8%)
     Cirrhosis  81  (3.2%) 143  (4.5%)
   Colon Cancer  5  (0.2%)  2  (0.1%)
       Coma 230  (9.0%) 206  (6.5%)
       COPD 208  (8.2%) 249  (7.8%)
    Lung Cancer  12  (0.5%)  27  (0.8%)
 MOSF w/Malignancy 190  (7.5%) 209  (6.5%)
   MOSF w/Sepsis 566 (22.3%) 661 (20.7%)
       Total 2543 (100.0%) 3192 (100.0%)

Du kan spara tabellen direkt till Microsoft Word, Powerpoint, HTML eller som en bild med hjälp av paketet flextable, vars funktioner kan tillämpas direkt enligt följande exempel. Vi Funktionen save_as_docx() sparar tabellen till Microsoft Word. Alternativt kan funktionerna save_as_html(), save_as_word(), save_as_ppt(), eller save_as_image() användas.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Crosstable

R
library(crosstable)

Vi skapar nu en korstabell för sex och death. Vi specificerar en speciell funktion för percent_pattern (denna behöver du inte komma ihåg):
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Som du märker resulterade funktionen inte i en korstabell vilket förklaras av att vi glömde argumentet by, vilket vi korrigerar nu:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Funktionen kan användas för att inspektera alla variablerna stratifierat på exempelvis death. För att inspektera alla variabler specificeras cols=everything():
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Figuren är avkortad.