Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Principer för kodning av digitala färger

Det finns olika typer av färgkoder för att specificera en färg. Koder kan specificeras med en textsträng, RGB (Red Green Blue) eller hexadecimal. Dessa är de vanligaste formaten för att specificera en färg i digitala format. Det finns andra färgkoder (t ex CMYK) men de diskuteras inte här.

RGB (Red Green Blue)

RGB-färger skapas genom att specificera färgens röda, gröna och blå innehåll. Genom att variera mängden rött, grönt och blått kan många färger och nyanser skapas. Användning av RGB liknar människans fysiologi. I ögats näthinna (retina) finns två typer av synceller: stavar och tappar. Tappar registrerar färg i ljuset. Det görs genom att registrera rött, grönt och blått ljus. Stavar är ljuskänsliga och behövs för mörkerseende. I RGB definieras varje färg med en siffra från 0 till 255. Exempel på RGB-färger med tillhörande RGB-koder följer:

Hexadecimal

Färger kan även anges med hexadecimaler. Dessa färgkoder består av bokstäver och siffror. Exempel på hexadecimalkoder följer (samma färger som ovan):

Textsträngar

I R kan färger anges med textsträngar. Nedan ses en lathund med färger och deras motsvarande textsträngar.

Generera färger

För att hitta färgkoder i RGB, Hex, HSL och andra format finns bland annat följande verktyg:

Färgkoder i ggplot2

Här följer flera exempel med varierande metoder för att färgkoda grafer i ggplot2(). I första exemplet specificeras färgen på punkterna med en textsträng. Notera att color inte anges i aes() eftersom vi inte använder en data frame för att specificera färgen.

R
ggplot(data=mpg, aes(x = displ,
           y = hwy)) + 
 geom_point(size=3, color='gold1')

I nästa exempel specificeras färgen på punkterna med en HEX-kod. Vi använder HEX-koden #2AB4CA som är en vecker turkosblå färg. Notera ånyo att color inte anges i aes() eftersom vi inte använder en data frame för att specificera färgen.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


I nästa exempel specificeras färgen på punkterna med variabel i vår data frame. Då måste color specificeras i aes(). Vi börjar med att mappa color till en numerisk variabel, nämligen cty som anger bränsleförbrukning i stadsmiljö. I figuren nedan framgår att punkterna fått en färg längs en färgskala som förklaras till höger om grafen. De mörkaste punkterna har cty på 10, medan de ljusaste har cty på 35, med en kontinuerlig skala där emellan. Det innebär att en numerisk variabel mappas till en kontinuerlig färgskala med ggplot().
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


I nästa exempel specificeras färgen på punkterna med kategorisk variabel (factor) i vår data frame. Som framgår av nedanstående bild får de olika faktornivåerna distinkta färger som förklaras till höger om grafen.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.