Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Det finns flera metoder för att begränsa axlarna i en graf. Om målsättningen är att zooma in på ett specifikt område i grafen bör coord_cartesian() användas. Nedan följer exempel där coord_cartesian() används för att begränsa y-axeln mellan 30 och 60, och x-axeln mellan 1 miljon och 1 miljard.

R
# Utan coord_cartesian
ggplot(gapminder, aes(x=pop, y=lifeExp)) +
 geom_point(aes(color=continent)) +
 geom_smooth() +
 scale_x_log10() +
 scale_y_log10()

# Med coord_cartesian
ggplot(gapminder, aes(x=pop, y=lifeExp)) +
 geom_point(aes(color=continent)) +
 geom_smooth() +
 scale_x_log10() +
 scale_y_log10() +
 coord_cartesian(xlim = c(1000000, 1000000000),
         ylim = c(30, 60))