Gå till index

Analys och forskning med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionerna rename() och rename_with() används för att ändra namnet på variabler. Med rename() ändras namn på enskilda variabler och rename_with() ändras namnen med hjälp av funktioner. Dessa funktioner påverkar endast namnet på kolumner (variabler). Ordningen på kolumnerna påverkas inte.

I detta kapitel arbetar vi med data som vi generar direkt i R, med följande kommando:

R
my_data <- tibble(Var1 = c(NA, 5, 9, 5, 3, 4),
         Var2 = c(1, NA, 3, 6, 1, 12),
         Var3 = c("Ja", "Nej", NA, "Ja", "Ja", "Ja"),
         Var4 = rnorm(6), # genererar 6 slumpvärden med normalfördelning
         Var5 = letters[1:6]) # första 6 bokstäverna i alfabetet
my_data
Resultat
  Var1 Var2 Var3  Var4 Var5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f 

Vi döper om Var1 och Var2 till Variabel1 respektive Variabel2. Notera att det nya variabelnamnet specificeras först, följt av likhetstecken och det gamla variabelnamnet.

R
my_data |>
 rename(Variabel1=Var1,
     Variabel2=Var2)
Resultat
 Variabel1 Variabel2 Var3  Var4 Var5 
     NA     1 Ja  -1.13 a  
     5    NA Nej  -0.144 b  
     9     3 NA  -0.114 c  
     5     6 Ja  -0.343 d  
     3     1 Ja  -1.08 e  
     4    12 Ja   0.914 f  

Med rename_with() kan vi tillämpa en funktion på variabelnamnen. I nästa exempel ger vi alla variabelnamn versaler med funktionen toupper():

R
my_data |>
 rename_with(toupper)
Resultat
  VAR1 VAR2 VAR3  VAR4 VAR5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f

Med tolower() gör du om namnen till gemener istället.

Du kan rikta rename_with() mot specifika kolumner med hjälp av tidy-select. I nästa exempel konverterar vi alla variabelnamn till versaler om variabelnamnet innehåller siffran 4:

R
my_data |>
 rename_with(toupper, contains("4"))
Resultat
  Var1 Var2 Var3  VAR4 Var5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f

De andra tidy-select funktionerna diskuterades i kapitlet dplyr select().

Ändra variabelnamn med baser R

Det finns många användbara funktioner i baser R för att ändra variabelnamn. Varje dataframe har ett attribut kallat colnames, som innehåller variabelnamnen. Du kan skriva ut colnames med följande kommando:

R
colnames(my_data)
Resultat
"Var1" "Var2" "Var3" "Var4" "Var5"

Det innebär att variabelnamnen skrivs ut som en textvektor, vilken vi kan manipulera efter tycke och smak. Vi kan exempelvis lägga till prefixet "ny_" på varje variabelnamn, med följande kommando:

R
# Följande exempel är identiska
colnames(my_data) <- paste0("ny_", colnames(my_data))
my_data
Resultat
 ny_Var1 ny_Var2 ny_Var3 ny_Var4 ny_Var5
    NA    1 Ja   -0.573 a   
    5   NA Nej   -0.471 b   
    9    3 NA   -0.139 c   
    5    6 Ja    0.0464 d   
    3    1 Ja    1.07  e   
    4   12 Ja   -1.85  f  

Vi kan ersätta en textsträng i alla variabelnamn. Här ersätter vi "Var" med "Variabel_":

R
colnames(my_data) <- str_replace(names(my_data), "Var", "Variabel_")
my_data
Resultat
 Variabel_1 Variabel_2 Variabel_3 Variabel_4 Variabel_5
     NA     1 Ja       0.598 a     
      5     NA Nej      -0.348 b     
      9     3 NA       1.09 c     
      5     6 Ja       -0.237 d     
      3     1 Ja       1.08 e     
      4     12 Ja       -1.74 f     

Logga in för att läsa

Som medlem har du tillgång till allt nuvarande och kommande utbildningsmaterial. Du kan följa din utveckling och få intyg på avklarade moment.