Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionerna rename() och rename_with() används för att ändra namnet på variabler. Med rename() ändras namn på enskilda variabler och rename_with() ändras namnen med hjälp av funktioner. Dessa funktioner påverkar endast namnet på kolumner (variabler). Ordningen på kolumnerna påverkas inte.

I detta kapitel arbetar vi med data som vi generar direkt i R, med följande kommando:

R
my_data <- tibble(Var1 = c(NA, 5, 9, 5, 3, 4),
         Var2 = c(1, NA, 3, 6, 1, 12),
         Var3 = c("Ja", "Nej", NA, "Ja", "Ja", "Ja"),
         Var4 = rnorm(6), # genererar 6 slumpvärden med normalfördelning
         Var5 = letters[1:6]) # första 6 bokstäverna i alfabetet
my_data
Resultat
  Var1 Var2 Var3  Var4 Var5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f 

Vi döper om Var1 och Var2 till Variabel1 respektive Variabel2. Notera att det nya variabelnamnet specificeras först, följt av likhetstecken och det gamla variabelnamnet.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
 Variabel1 Variabel2 Var3  Var4 Var5 
     NA     1 Ja  -1.13 a  
     5    NA Nej  -0.144 b  
     9     3 NA  -0.114 c  
     5     6 Ja  -0.343 d  
     3     1 Ja  -1.08 e  
     4    12 Ja   0.914 f  

Med rename_with() kan vi tillämpa en funktion på variabelnamnen. I nästa exempel ger vi alla variabelnamn versaler med funktionen toupper():
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
  VAR1 VAR2 VAR3  VAR4 VAR5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f

Med tolower() gör du om namnen till gemener istället.

Du kan rikta rename_with() mot specifika kolumner med hjälp av tidy-select. I nästa exempel konverterar vi alla variabelnamn till versaler om variabelnamnet innehåller siffran 4:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
  Var1 Var2 Var3  VAR4 Var5 
   NA   1 Ja  -1.13 a  
   5  NA Nej  -0.144 b  
   9   3 NA  -0.114 c  
   5   6 Ja  -0.343 d  
   3   1 Ja  -1.08 e  
   4  12 Ja   0.914 f

De andra tidy-select funktionerna diskuterades i kapitlet dplyr select().

Ändra variabelnamn med baser R

Det finns många användbara funktioner i baser R för att ändra variabelnamn. Varje dataframe har ett attribut kallat colnames, som innehåller variabelnamnen. Du kan skriva ut colnames med följande kommando:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
"Var1" "Var2" "Var3" "Var4" "Var5"

Det innebär att variabelnamnen skrivs ut som en textvektor, vilken vi kan manipulera efter tycke och smak. Vi kan exempelvis lägga till prefixet "ny_" på varje variabelnamn, med följande kommando:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
 ny_Var1 ny_Var2 ny_Var3 ny_Var4 ny_Var5
    NA    1 Ja   -0.573 a   
    5   NA Nej   -0.471 b   
    9    3 NA   -0.139 c   
    5    6 Ja    0.0464 d   
    3    1 Ja    1.07  e   
    4   12 Ja   -1.85  f  

Vi kan ersätta en textsträng i alla variabelnamn. Här ersätter vi "Var" med "Variabel_":
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
 Variabel_1 Variabel_2 Variabel_3 Variabel_4 Variabel_5
     NA     1 Ja       0.598 a     
      5     NA Nej      -0.348 b     
      9     3 NA       1.09 c     
      5     6 Ja       -0.237 d     
      3     1 Ja       1.08 e     
      4     12 Ja       -1.74 f