Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Det är viktigt att kunna aggregera (sammanfatta) information från kolumnerna i en dataframe. Detta är syftet med funktionen summarise(). Funktionerna summarise() och summarize() är identiska synonymer. Dessa funktioner används i kombination med andra funktioner för att beräkna medelvärden, medianer, spridningsmått eller andra beräkningar av intresse.

Vanliga funktioner som används i kombination med summarise():

 • Centralmått: mean(), median()
 • Spridningsmått: sd(), IQR(), mad()
 • Intervaller: min(), max(), quantile()
 • Positioner: first(), last(), nth()
 • Antal: n(), n_distinct()
 • Logiska värden: any(), all()

I detta kapitel använder vi mpg data för att demonstrera dessa funktioner. Aktivera mpg data genom att aktivera tidyverse som följer:

R
# Aktivera tidyverse
library(tidyverse)

# Aktivera mpg data
data(mpg)

# Inspektera första raderna
head(mpg)
Resultat
 manufacturer model displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class 
1 audi     a4   1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact
2 audi     a4   1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact
3 audi     a4   2  2008   4 manual(m6) f    20  31 p   compact
4 audi     a4   2  2008   4 auto(av)  f    21  30 p   compact
5 audi     a4   2.8 1999   6 auto(l5)  f    16  26 p   compact
6 audi     a4   2.8 1999   6 manual(m5) f    18  26 p   compact

Exempel 1: Beräkna medelvärden, standardavvikelse och interkvartilavstånd för kolumnen displ i mpg:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
 mean_displ sd_displ iqr_displ
    3.47   1.29    2.2

Som framgår ovan summerades mpg data till en ny dataframe med en enda rad. De nya kolumnerna utgörs av värdena vi specificerade i summarise().

Exempel 2: Använda group_by() tillsammans med summarise().

I detta exempel summerar vi samma variabler som i föregående exempel men det görs nu separat för varje biltillverkare. Notera att vi skriver ungroup() allra sist för att inaktivera grupperingen av vår dataframe.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
 manufacturer  mean_displ sd_displ iqr_displ
 audi        2.54   0.673   1.03 
 chevrolet     5.06   1.37   1.4 
 dodge       4.38   0.868   0.9 
 ford        4.54   0.541   0.600
 honda       1.71   0.145   0.2 
 hyundai      2.43   0.365   0.55 
 jeep        4.58   1.02   1.03 
 land rover     4.3   0.258   0.300
 lincoln      5.4   0     0  
 mercury      4.4   0.490   0.700
 nissan       3.27   0.864   1  
 pontiac      3.96   0.808   0  
 subaru       2.46   0.109   0  
 toyota       2.95   0.931   1.15 
 volkswagen     2.26   0.443   0.5 

Om du vill spara detta resultat i en ny dataframe bör du skriva ungroup() allra sista för att den nya dataframen inte skall ha grupperingen sparad eftersom detta kan leda till oväntade resultat. För att spara mpg data i (förslagsvis) objektet mpg2 blir koden som följer (notera ungroup() allra sist):
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Exempel 3: Beräkna antal observationer med summarise():

Du kan använda funktionen n() för att beräkna antal observationer i varje grupp när summarise() används. Här följer samma exempel som ovan, men med tillägg av n() för att beräkna antal observationer:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
manufacturer   n mean_displ sd_displ iqr_displ
audi      18    2.54  0.673   1.03 
chevrolet    19    5.06  1.37   1.4 
dodge      37    4.38  0.868   0.9 
ford      25    4.54  0.541   0.600
honda      9    1.71  0.145   0.2 
hyundai     14    2.43  0.365   0.55 
jeep       8    4.58  1.02   1.03 
land rover    4    4.3   0.258   0.300
lincoln     3    5.4   0     0  
mercury     4    4.4   0.490   0.700
nissan     13    3.27  0.864   1  
pontiac     5    3.96  0.808   0  
subaru     14    2.46  0.109   0  
toyota     34    2.95  0.931   1.15 
volkswagen   27    2.26  0.443   0.5