Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionen arrange() sorterar rader (observationer) i stigande eller fallande ordning. Funktionen är enkel att använda och kan kombineras med funktionen group_by() för att sortering ska ske på varje nivå som specificeras i group_by(). Funktionen arrange() har argumentet .by_group som specificeras till TRUE om sorteringen skall respektera group_by().

Du kan sortera på flera variabler i stigande eller fallande ordning. För att sortera på fallande ordning måste variabeln omges av desc() som som är förkortning för descending (minskande).

Funktionen arrange() demonstreras med hjälp av mpg data.

Exempel: Sortera på variabeln displ i stigande ordning:

R
mpg |>
 arrange(displ)
R
# A tibble: 234 × 11
  manufacturer model   displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class   
  <chr>    <chr>   <dbl> <int> <int> <chr>   <chr> <int> <int> <chr> <chr>   
 1 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    28  33 r   subcompact
 2 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 3 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    25  32 r   subcompact
 4 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    23  29 p   subcompact
 5 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 6 audi     a4      1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact  
 7 audi     a4      1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact  
 8 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 manual(m5) 4    18  26 p   compact  
 9 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 auto(l5)  4    16  25 p   compact  
10 honda    civic    1.8 2008   4 manual(m5) f    26  34 r   subcompact
11 honda    civic    1.8 2008   4 auto(l5)  f    25  36 r   subcompact
12 honda    civic    1.8 2008   4 auto(l5)  f    24  36 c   subcompact
13 toyota    corolla   1.8 1999   4 auto(l3)  f    24  30 r   compact  
14 toyota    corolla   1.8 1999   4 auto(l4)  f    24  33 r   compact  
15 toyota    corolla   1.8 1999   4 manual(m5) f    26  35 r   compact  
16 toyota    corolla   1.8 2008   4 manual(m5) f    28  37 r   compact  
17 toyota    corolla   1.8 2008   4 auto(l4)  f    26  35 r   compact  
18 volkswagen  passat    1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   midsize  
19 volkswagen  passat    1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   midsize  
20 volkswagen  jetta    1.9 1999   4 manual(m5) f    33  44 d   compact

Exempel: Sortera på variabeln displ i stigande ordning och hwy i fallande ordning:

R
mpg |>
 arrange(displ, desc(hwy))
R
# A tibble: 234 × 11
  manufacturer model   displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class   
  <chr>    <chr>   <dbl> <int> <int> <chr>   <chr> <int> <int> <chr> <chr>   
 1 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    28  33 r   subcompact
 2 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 3 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    25  32 r   subcompact
 4 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 5 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    23  29 p   subcompact
 6 toyota    corolla   1.8 2008   4 manual(m5) f    28  37 r   compact  
 7 honda    civic    1.8 2008   4 auto(l5)  f    25  36 r   subcompact
 8 honda    civic    1.8 2008   4 auto(l5)  f    24  36 c   subcompact
 9 toyota    corolla   1.8 1999   4 manual(m5) f    26  35 r   compact  
10 toyota    corolla   1.8 2008   4 auto(l4)  f    26  35 r   compact  
11 honda    civic    1.8 2008   4 manual(m5) f    26  34 r   subcompact
12 toyota    corolla   1.8 1999   4 auto(l4)  f    24  33 r   compact  
13 toyota    corolla   1.8 1999   4 auto(l3)  f    24  30 r   compact  
14 audi     a4      1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact  
15 audi     a4      1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact  
16 volkswagen  passat    1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   midsize  
17 volkswagen  passat    1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   midsize  
18 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 manual(m5) 4    18  26 p   compact  
19 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 auto(l5)  4    16  25 p   compact  
20 volkswagen  jetta    1.9 1999   4 manual(m5) f    33  44 d   compact  

Exempel: Sortera med group_by() aktiverat

För att observationerna ska sorteras separat för olika nivåer i en kategorisk variabel används group_by(). I group_by() specificeras en eller flera kategoriska variabler som sorteringen skall grupperas på (det är möjligt att ange flera). Då sker sorteringen separat inom varje kategori. I exemplet nedan sorterar vi mpg data efter variabeln displ och detta sker separat för varje biltillverkare (manufacturer).
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Resultat
# Groups:  manufacturer [15]
  manufacturer model   displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class   
  <chr>    <chr>   <dbl> <int> <int> <chr>   <chr> <int> <int> <chr> <chr>   
 1 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    28  33 r   subcompact
 2 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 3 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    25  32 r   subcompact
 4 honda    civic    1.6 1999   4 manual(m5) f    23  29 p   subcompact
 5 honda    civic    1.6 1999   4 auto(l4)  f    24  32 r   subcompact
 6 audi     a4      1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact  
 7 audi     a4      1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact  
 8 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 manual(m5) 4    18  26 p   compact  
 9 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 auto(l5)  4    16  25 p   compact  
10 honda    civic    1.8 2008   4 manual(m5) f    26  34 r   subcompact

Alla operationer efter group_by() kommer ske grupperat, dvs separat i de grupper som group_by() specificerar. Om resultatet sparas i en ny dataframe kommer även den vara fortsatt grupperad, så att efterkommande operationer sker separat i varje grupp. I nedanstående exempel används mpg för att skapa mpg2 efter att group_by() har använts. Det innebär att även mpg2 kommer vara grupperad på variabeln manufacturer, vilket kan orsaka förvirring senare.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


För att ta bort grupperingen används funktionen ungroup(). Exempel följer:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Nu kommer mpg2 inte vara grupperad på manufacturer.