Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Det finns numera flera paket som tillåter snabb exploration av data. Paketet DataExplorer är skapat för att producera färdiga rapporter, alternativt delar av rapporter. Det finns flera snarlika paket men DataExplorer är väldokumenterat och inbegriper de viktigaste metoderna. Börja med att installera och aktivera paketet:

R
install.packages("DataExplorer")
library(DataExplorer)

DataExplorer kan skapa en formaterad rapport som sparas som en PDF-fil på hårddisken. För att göra detta används funktionen create_report() som har argumenten output_file (namnet på filen som sparas på hårddisken), report_title (titel på rapporten), och det frivilliga argumentet y. Argumentet y anges bara om deskriptionerna ska stratifieras på en variabel. I nedanstående kod stratifieras rapporten på kolumnen death, som indikerar om patienten avled under studien.
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


Därefter kommer filen (med formatet HTML) att finnas i din working directory. Om du inte vet var din working directory är så skriver du kommandot getwd(), vilket returnerar din working directory (sannolikt är det samma mapp som ditt R-skript finns i). Början av filen ser ut som följer:

Vi fortsätter med att demonstrera hur enskilda komponenter i rapporten kan produceras för att explorera data.

Börja med en övergripande beskrivning av data:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


rowscolumnsdiscrete_columnscontinuous_columnsall_missing_columnstotal_missing_valuescomplete_rows
573563214201387349BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.

BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.