Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionen mutate() utför operationer på kolumner. Exempelvis resulterar kommandot mutate(mean_bmi=mean(bmi)) till att kolumnen mean_bmi beräknas som medelvärdet av kolumnen bmi. Men hur gör vi om mean_bmi istället skall beräknas som medelvärdet av flera kolumner? För detta behöver vi funktionen rowwise().

I dessa exempel använder vi mpg data som finns i paketet tidyverse. Aktivera tidyverse och mpg som följer:

R
library(tidyverse)
data(mpg)

# Inspektera första 10 raderna
head(mpg, 10)
R
manufacturer model   displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class 
 audi     a4      1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact
 audi     a4      1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact
 audi     a4      2  2008   4 manual(m6) f    20  31 p   compact
 audi     a4      2  2008   4 auto(av)  f    21  30 p   compact
 audi     a4      2.8 1999   6 auto(l5)  f    16  26 p   compact
 audi     a4      2.8 1999   6 manual(m5) f    18  26 p   compact
 audi     a4      3.1 2008   6 auto(av)  f    18  27 p   compact
 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 manual(m5) 4    18  26 p   compact
 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 auto(l5)  4    16  25 p   compact
 audi     a4 quattro  2  2008   4 manual(m6) 4    20  28 p   compact

För att demonstrationen skall bli tydligare sparar vi endast de numeriska kolumnerna i mpg data. Det nya objektet kallas mpg2:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


R
  displ year  cyl  cty  hwy
  1.8 1999   4  18  29
  1.8 1999   4  21  29
  2  2008   4  20  31
  2  2008   4  21  30
  2.8 1999   6  16  26
  2.8 1999   6  18  26
  3.1 2008   6  18  27
  1.8 1999   4  18  26
  1.8 1999   4  16  25
  2  2008   4  20  28

Vi skapar nu två nya variabler: ny_variabel och ny_variabel_2. Dessa variabler skall vara medelvärdet av kolumnerna cyl, displ och cty. Variabeln ny_variabel skapas utan rowwise(). Variabeln ny_variabel_2 skapas med rowwise(), vilket innebär att den föregås av rowwise(). Vi skapar variablerna samtidigt för att resultatet skall kunna jämföras direkt. Koden är som följer:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


R
 displ year  cyl  cty  hwy ny_variabel ny_variabel_2
  1.8 1999   4  18  29    8.74     7.93
  1.8 1999   4  21  29    8.74     8.93
  2  2008   4  20  31    8.74     8.67
  2  2008   4  21  30    8.74     9  
  2.8 1999   6  16  26    8.74     8.27
  2.8 1999   6  18  26    8.74     8.93
  3.1 2008   6  18  27    8.74     9.03
  1.8 1999   4  18  26    8.74     7.93
  1.8 1999   4  16  25    8.74     7.27
  2  2008   4  20  28    8.74     8.67

Som framgår ovan har alla rader samma värde på ny_variabel (8.74). Detta förklaras av att mutate() beräknade kolumnvis (column wise) medelvärde. Värdena för ny_variabel_2 varierar dock på varje rad, vilket beror på att värdena beräknats som radvis (row wise) medelvärde.