Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionen row_number() är enkel att använda. Den skapar en numerisk stigande sekvens för raderna i en data frame. Funktionen används ofta tillsammans med mutate() för att skapa en numerisk sekvens.

I detta kapitel kommer vi demonstrera funktionerna med hjälp av data som vi själva genererar direkt i R med funktionen tibble():

R
my_data <- tibble(Namn = c("Per", "Per", "Per", "Eva", "Eva", "Zara", "Aziz", "Aziz","Aziz"),
         Diagnos = c("I", "I", "C", "C", "D", "D", "D", "E", "E"))
my_data
R
 Namn Diagnos
 Per  I   
 Per  I   
 Per  C   
 Eva  C   
 Eva  D   
 Zara D   
 Aziz D   
 Aziz E   
 Aziz E   

Nu skapar vi variabeln ID_nummer som är en numerisk sekvens längs hela dataframen:

R
my_data |> 
 mutate(ID_Nummer = row_number())
R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        3
 Eva  C        4
 Eva  D        5
 Zara D        6
 Aziz D        7
 Aziz E        8
 Aziz E        9

Vi skapar ånyo en numerisk sekvens men nu grupperad på Namn:

R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        3
 Eva  C        1
 Eva  D        2
 Zara D        1
 Aziz D        1
 Aziz E        2
 Aziz E        3

Notera ovan att den numeriska sekvensen är separat för varje namn. Vi kan addera ytterligare grupperingsvariabel, vilket vi gör genom att lägga till Diagnos som grupp:

R
my_data |> 
 group_by(Namn, Diagnos) |> 
 mutate(ID_Nummer = row_number())
R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        1
 Eva  C        1
 Eva  D        1
 Zara D        1
 Aziz D        1
 Aziz E        1
 Aziz E        2

Notera att radnumreringen är separat för varje Diagnos inom varje Namn.