Gå till index

Analys och forskning med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionen row_number() är enkel att använda. Den skapar en numerisk stigande sekvens för raderna i en data frame. Funktionen används ofta tillsammans med mutate() för att skapa en numerisk sekvens.

I detta kapitel kommer vi demonstrera funktionerna med hjälp av data som vi själva genererar direkt i R med funktionen tibble():

R
my_data <- tibble(Namn = c("Per", "Per", "Per", "Eva", "Eva", "Zara", "Aziz", "Aziz","Aziz"),
         Diagnos = c("I", "I", "C", "C", "D", "D", "D", "E", "E"))
my_data
R
 Namn Diagnos
 Per  I   
 Per  I   
 Per  C   
 Eva  C   
 Eva  D   
 Zara D   
 Aziz D   
 Aziz E   
 Aziz E   

Nu skapar vi variabeln ID_nummer som är en numerisk sekvens längs hela dataframen:

R
my_data |> 
 mutate(ID_Nummer = row_number())
R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        3
 Eva  C        4
 Eva  D        5
 Zara D        6
 Aziz D        7
 Aziz E        8
 Aziz E        9

Vi skapar ånyo en numerisk sekvens men nu grupperad på Namn:

R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        3
 Eva  C        1
 Eva  D        2
 Zara D        1
 Aziz D        1
 Aziz E        2
 Aziz E        3

Notera ovan att den numeriska sekvensen är separat för varje namn. Vi kan addera ytterligare grupperingsvariabel, vilket vi gör genom att lägga till Diagnos som grupp:

R
my_data |> 
 group_by(Namn, Diagnos) |> 
 mutate(ID_Nummer = row_number())
R
 Namn Diagnos ID_Nummer
 Per  I        1
 Per  I        2
 Per  C        1
 Eva  C        1
 Eva  D        1
 Zara D        1
 Aziz D        1
 Aziz E        1
 Aziz E        2

Notera att radnumreringen är separat för varje Diagnos inom varje Namn.

Logga in för att läsa

Som medlem har du tillgång till allt nuvarande och kommande utbildningsmaterial. Du kan följa din utveckling och få intyg på avklarade moment.