Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Artificiell Intelligens: En Ny Revolution

“Jag kunde känna — jag kunde lukta — en ny typ av intelligens på andra sidan bordet.”

Detta sades av Garry Kasparov, människosläktets bästa schackspelare, som blev besegrad av Deep Blue, en dator. Kasparov mötte Deep Blue på slutet av 1990-talet. Dagens artificiella intelligens (AI) får Deep Blue att framstå som en obegåvad plåtburk.

Artificiell intelligens (AI) är numera lika verklighet. Självkörande bilar, datorer som tolkar röntgenbilder, diagnostiserar sjukdomar, översätter text,  spelar schack och köper aktier. Den explosionsartade utvecklingen av AI har framtvingat en definition av human förmåga. I allt fler sammanhang kan nämligen datorers förmåga jämföras med vår egen. Faktum är att i många sammanhang är datorns förmåga numera superhuman, vilket betyder att den överglänser människan. Med en skräckblandad förtjusning kan vi konstatera att vi, på ett par årtionden, skapat teknologi som överglänser några av våra mest fascinerande och värdefulla förmågor. Det är tveklöst att AI kommer överta allt fler uppgifter som tidigare krävt human förmåga. Ytterst få områden kommer undkomma AI. Vi står därmed inför en revolution som sannolikt blir mer omvälvande än industrialiseringen. Medan industrialiseringen primärt ersatte manuellt arbete så har AI potential att ersätta alla former av arbete, även uppgifter som normalt kräver en professors kunskap och erfarenhet.

Artificiell intelligens kan bli vår räddning

AI kan av samma anledning bli vår räddning. AI kommer nämligen frigöra oss. Vi kommer frigöras från tidsödande repetitiva uppgifter som stävjar människans utveckling. I dagsläget utför människan repetitiva uppgifter under merparten av arbetsdagen och fritiden, istället för att skapa och upptäcka nya ting. För att illustrera detta använder vi ett realistiskt exempel. En läkare har som regel cirka 20 minuter per patient. På dessa 20 minuter skall läkaren genomföra följande moment: läsa patientens journal, välkomna patienten, intervjua patienten, undersöka patienten, göra en medicinsk analys, diskutera analysen med patienten, förklara vilka uppföljningar och/eller behandlingar som behövs, skicka eventuella remisser och recept samt slutligen journalföra allt som sagts och gjorts. För att klara detta på 20 minuter måste läkaren dra ner på kvaliteten, rejält. Konsekvenserna av detta blir ibland fatala. AI kan användas för att intervjua patienten, göra en medicinsk analys, föreslå behandling, uppföljning, hantera remisser och sköta journalföringen. Då skulle läkaren endast behöva undersöka patienten och kontrollera om bedömning och handlingsplanen är rimlig. Detta ger en dramatisk tidsvinst och kan förbättra vårdkvaliteten avsevärt. Läkaren kan då handlägga ärendet dubbelt så fort. Då skulle tusentals läkare i Sverige antingen kunna ta emot dubbelt så många patienter eller investera halva arbetsdagen i cancerforskning. Med lite tur kanske någon av läkarna snubblar över ett botemedel mot någon cancerform. AI kommer ge oss mer tid till att utveckla nya färdigheter, flytta fram frontlinjen och förbättra tillvaron för oss själva.

Dagens AI är således extremt användbar för repetitiva uppgifter. Uppgifter som inte är repetitiva kan i dagsläget inte hanteras av AI, även om det pågår intensiv forskning på det området. AI-forskarnas målsättning är att skapa AI med kreativitet och spontanitet.

Bara början

Vi befinner oss just nu i startgroparna av AI-revolutionen, vars omfattning och hastighet är oerhörd och om den exploateras rätt så kan det bli vår räddning. Vi skall dock vara realistiska. Även om AI kommer revolutionera livet så kommer det inte att ske de närmsta åren. Förväntningarna på AI överstiger idag vad som är möjligt att åstadkomma de närmsta 10 åren.

Väldefinierade repetitiva uppgifter lämpar sig utmärkt för AI redan idag (detta inbegriper självkörande bilar, tolkning av bilder och mycket mer). Det är däremot mindre sannolikt att AI någonsin kommer uppvisa generell human intelligens. Människans intelligens är nämligen mycket mer än bara bilkörning och översättning av text. Människan besitter bland annat kreativitet, spontanitet, fantasier, drömmar, förmåga att älska, lida och hata. En maskin kan inte lida och en maskin drömmer inte på nätterna, varför en maskin aldrig kan uppvisa människans fulla intelligens.

Det är svårt att förutsäga hur fort AI-revolutionen kommer ske. Den nuvarande revolutionen startade omkring år 2010 och sedan dess har banbrytande framgångar avlöst varandra på löpande band. Man har investerat enorma mängder tid, pengar och resurser i utveckling av AI och detta kommer sannolikt påskynda utvecklingen. Sedan år 2010 har utvecklingen varit exponentiell, vilket talar för att AI-revolutionen kommer gå mycket fort.

I skrivande stund använder du förmodligen AI i din vardag men inte på ett avgörande vis. Under de kommande åren kommer dock AI bli en fundamental del av vardagen. AI kommer bli vårt arbetsverktyg, vår partner, vår vän, chaufför, lärare och assistent. AI kommer användas i varenda process i vårt samhälle, vår vardag och våra liv.

Detta kommer oundvikligen föranleda att många arbetsuppgifter kommer övertas av datorer. Till skillnad från industrialiseringen så kommer detta drabba alla yrkeskategorier och samhällsklasser.