Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Funktionen slice() selekterar rader (observationer) baserat på position. Funktionen gör det möjligt att selektera, radera eller duplicera rader. Följande hjälpfunktioner finns till slice():

Hjälpfunktioner (helper functions):

 • slice_head() och slice_tail() väljer de första respektive sista raderna.
 • slice_sample() väljer rader slumpmässigt.
 • slice_min() och slice_max() väljer rader med högsta eller lägsta värden för en variabel.

Detta kapitel använder mpg data för att demonstrera slice().

R
library(tidyverse)
data(mpg)

Vi börjar med att selektera de första 10 raderna:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


R
  manufacturer model   displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class 
 1 audi     a4      1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compact
 2 audi     a4      1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compact
 3 audi     a4      2  2008   4 manual(m6) f    20  31 p   compact
 4 audi     a4      2  2008   4 auto(av)  f    21  30 p   compact
 5 audi     a4      2.8 1999   6 auto(l5)  f    16  26 p   compact
 6 audi     a4      2.8 1999   6 manual(m5) f    18  26 p   compact
 7 audi     a4      3.1 2008   6 auto(av)  f    18  27 p   compact
 8 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 manual(m5) 4    18  26 p   compact
 9 audi     a4 quattro  1.8 1999   4 auto(l5)  4    16  25 p   compact
10 audi     a4 quattro  2  2008   4 manual(m6) 4    20  28 p   compact

Raderar de första 10 raderna i mpg:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.


R
# A tibble: 224 × 11
  manufacturer model       displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class 
 1 audi     a4 quattro      2  2008   4 auto(s6)  4    19  27 p   compact
 2 audi     a4 quattro      2.8 1999   6 auto(l5)  4    15  25 p   compact
 3 audi     a4 quattro      2.8 1999   6 manual(m5) 4    17  25 p   compact
 4 audi     a4 quattro      3.1 2008   6 auto(s6)  4    17  25 p   compact
 5 audi     a4 quattro      3.1 2008   6 manual(m6) 4    15  25 p   compact
 6 audi     a6 quattro      2.8 1999   6 auto(l5)  4    15  24 p   midsize
 7 audi     a6 quattro      3.1 2008   6 auto(s6)  4    17  25 p   midsize
 8 audi     a6 quattro      4.2 2008   8 auto(s6)  4    16  23 p   midsize
 9 chevrolet  c1500 suburban 2wd  5.3 2008   8 auto(l4)  r    14  20 r   suv  
10 chevrolet  c1500 suburban 2wd  5.3 2008   8 auto(l4)  r    11  15 e   suv

Exempel med hjälpfunktionerna:

R
# Sista 5 raderna
mpg |>
 slice_tail(n = 5)
 
# Första 5 raderna
mpg |>
 slice_head(n = 5)
 
# Välj raderna med 20 högsta värdena på displ
mpg |>
 slice_max(displ, n = 20)
 
# Välj raderna med 20 minsta värdena på displ
mpg |>
 slice_min(displ, n = 20)

Funktionen filter() används för att filtrera rader med hjälp av villkor, istället för position. Se kapitel dplyr filter(). Med filter() kan dock rader selekteras på position, som framgår av följande exempel:
BLOCKERAD KOD, BILD ELLER TEXT


Du måste logga in för att komma åt allt material.