Gå till index

Lilla Forskarskolan: Forskningsmetoder och Analys med R

0% färdig
0/0 Steps
 1. Analys och forskning med R och Posit (Rstudio)
 2. Grunderna i R och Rstudio
  7 Ämnen
 3. Importera, exportera, spara och ladda data
  5 Ämnen
 4. Strängar och regular expressions (regex)
  1 Ämne
 5. Bearbetning av data med dplyr
  12 Ämnen
 6. Visualisera och presentera
  14 Ämnen
 7. Explorerande och deskriptiva analyser
  6 Ämnen
 8. Prediktionsmodeller
  12 Ämnen
 9. Klassisk regressionsanalys
  8 Ämnen
 10. Machine learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI)
  9 Ämnen
 11. Skapa prediktionsmodeller med Tidymodels
  6 Ämnen
 12. Hypotestester och epidemiologiska mått
  5 Ämnen
Avsnitt Progress
0% färdig

Incidens

Incidens är ett mått som används inom epidemiologi för att kvantifiera frekvensen av nya fall för en viss sjukdom eller tillstånd inom en befolkning under en specifik tidsperiod. Incidens uttrycks oftast som antalet nya fall per ett visst antal personer inom en befolkning under en specifik tidsperiod, såsom antalet nya fall per 100 000 personer per år (ofta förkotat som person-år).

Incidens används för att undersöka sjukdomsbörda och sjukdomsrisk inom en befolkning, samt för att spåra förändringar i incidensen av en sjukdom över tid. Måttet används även för att jämföra insjuknandet i en sjukdom mellan olika grupper eller för att jämföra incidensen för olika sjukdomar inom en befolkning.

För att beräkna insidens behöver man veta antalet nya fall av en sjukdom som inträffade inom en specifik population under en specifik tidsperiod, samt storleken på populationen. Formeln för incidens är som följer:

Incidens = (Antal nya fall / Populationens storlek) * (Tidsperiod / Tidsenhet)

Det är viktigt att notera att incidens inte tar hänsyn till sjukdomsduration eller svårighetsgraden för sjukdomar och tillstånd. Incidensen ger bara information om frekvensen av nya fall för en sjukdom inom en population. Därför kan andra mått, såsom prevalens (som återspeglar det totala antalet fall av en sjukdom inom en befolkning vid ett specifikt tillfälle), vara mer användbart i vissa sammanhang.

Prevalens

Prevalens är ett mått som används för att kvantifiera förekomsten av en viss sjukdom eller tillstånd inom en befolkning vid en specifik tidpunkt. Prevalens uttrycks vanligtvis som andelen personer inom en befolkning som har en viss sjukdom vid en specifik tidpunkt, såsom procentandelen personer som har diabetes.

Prevalens används för att förstå sjukdomsbörda av en viss sjukdom eller tillstånd inom en befolkning vid en specifik tidpunkt. Det kan också användas för att jämföra förekomsten av olika sjukdomar inom och mellan befolkningar, eller mellan grupper inom en befolkning.

För att beräkna prevalens behöver man känna till antalet personer inom en befolkning som har en viss sjukdom vid en specifik tidpunkt, samt storleken på befolkningen. Formeln för prevalens är som följer:

Prevalens = (Antal personer med sjukdom / Befolkningsstorlek) * 100

Om det finns 1000 personer med diabetes i en befolkning på 10000 personer, så är prevalensen för diabetes:

Prevalens = (1 000 / 10 000) * 100 = 10%